Simalube jednobodové maznice - 30, 60, 125 a 250 ml

Automatický jednobodový dávkovač simalube je výkonný domazávač s dlhodobým dávkovaním pod dobu až 12 mesiacov pre tuky a oleje.


Maznicu jednoducho aktivujeme nastavením číselníka vo vrchnej časti (pomocou skrutkovača) na požadovanú dobu mazania v mesiacoch.
- Pohon – suchý článok vyvíjajúci hnací plyn na báze vody
- Pracovný tlak Max. 5 bar
- Nastavenie: 1–12 mesiacov (pre bežné podmienky nasadenia)
- Teplotný rozsah od -20°C do +55°C teploty okolia (Konzistencia maziva sa mení teplotou)
- Možnosť opakovaného plnenia pre všetky dávkovače v rozsahu 30-250ml

Celkové náklady takéhoto spôsobu mazania je možné znížiť až o 30%. 


Maznica simalube funguje aj pod vodnou hladinou. Maximálna doba dávkovania jednej maznice je až 12 mesiacov a činnosť maznice môže byť kedykoľvek pozastavená a znovu aktivovaná. Zostávajúce množstvo maziva môže byť sledované pomocou kontrolného okienka. Maznica simalube je ideálny prostriedok pre aplikáciu v ťažko dostupných, nebezpečných alebo ľahko prehliadnuteľných miestach. Maznica poskytuje dodávku maziva spoľahlivo a automaticky 24 hodín denne až po dobu jedného roku. Poškodenia vzniknuté nedostatočným alebo nadmerným mazaním vedú k drahým opravám zariadenia, ale môžu byť minimalizované použitím simalube. Tieto maznice sa dodávajú v 4 veľkostiach od 30, 60, 125 a 250 ml.


Spoľahlivosť
- Mazacie miesta sú zásobované mazivom kontinuálne
- Žiadne nemazané miesta
- Jednoduchá kontrola dávkovania maziva vďaka transparentnej nádobke dávkovača

Neškodia životnému prostrediu
- simalube je možné dodatočne plniť mazivom až trikrát
- Jednoduchá likvidácia po skončení životnosti
- simalube dávkovače maziva neobsahujú žiadne jedovaté látky

Flexibilita
- Maznice simalube sú k dispozícii až v 4 veľkostiach: 30, 60, 125 a 250 ml
- Čas dávkovania od 1 po 12 mesiacov užívateľom nastaviteľná
- Nastavená doba dávkovania sa môže kedykoľvek zmeniť
- simalube dávkovače je možné dodať aj bez náplne alebo s štandardnou náplňou maziva

Neobmedzené možnosti nasadenia
- Použitie v stiesnených a ťažko prístupných miestach
- V ľubovoľnej polohe a takisto pod vodou pre teplotu okolia od -20°C do +55°C
- Rozmanité možnosti zabudovania vďaka širokému príslušenstvu
- V štandardnom sortimente príslušenstva sú moderné a overené vysokovýkonné mazivá pre rôzne aplikácie

Široká škála príslušenstva
Dopytový formulár