Simalube IMPULSE connect násobič tlakusimalube IMPULSE umožňuje spoľahlivé mazanie pri vysokom odpore (protitlaku) vplyvom dĺžkových strát vedenia. V súčinnosti s automatickým dávkovačom simalube dopravuje tento násobič tlaku tuky a oleje do tlaku 10 bar s dávkou 0,5 ml na jeden impulz do požadovaného miesta mazania. Nasadením simalube IMPULSE + dávkovača simalube zväčšíme vzdialenosť mazacieho bodu a takouto kombináciou môže byť maznica až v 4 metrovej vzdialenosti od nebezpečného alebo horúceho miesta.

LED displej inteligentného násobiča tlaku informuje priebežne o prevádzkovom stave a prerušovane svieti zelenou farbou ak ide o bezporuchovú činnosť.  Modulárny systém je plne kompatibilný so simalube dávkovačmi 60, 125 a 250 ml. Pracuje v rôznych pracovných polohách ako aj pod vodou. Pohon je Elektromechanicky a napájanie je pomocou bloku batérií.


Najnovšia generácia verzie IMPULSE umožňuje spárovanie s mobilným telefónom prostredníctvom Bluetooth. Aplikácia «simatec world of maintenance» je platforma pre smart mobilné telefóny pre jednoduchšie a efektívnejšie riadenie procesov pri mazaní. Aplikácia ponúka užívateľovi možnosti zaznamenávania mazacích bodov, zaznamenávanie požadovaných parametrov pre mazanie a kontrolu či sledovanie činností súvisiacich s mazaním.
Vďaka novej funkcii «Lubechart» je možné spravovať všetky mazacie body (manuálne/automatické).
Aplikácia obsahuje aj program pre správne nastavenie vašich mazníc «Calculation Pro». Nižšie nájdete demo video.
Dopytový formulár