Nakoľajovacie zariadenia

V našom produktovvom portfóliu sú aj systémy nakoľajovacích zariadení. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby bolo možné každé železničné vozidlo (električka, železničný vagón alebo vagón v metre, lokomotíva alebo hnacia jednotka, vozidlo v želeiarenskom priemysle alebo tiež ťažké prepravné vozíky) v prípade vykoľajenia postaviť do vzpriamenej polohy a presadiť .
Tieto zariadenia používajú dvojčinné pretlakové systémy, ktoré sa osvedčili v celej oblasti priemyselnej hydrauliky. Tento systém umožňuje zdvíhať, spúšťať, tlačiť alebo ťahať s presnosťou na milimetre.
Dopytový formulár