Predpínače svorníkov a spojov

Prepínanie svorníkov a skrutiek je technológia napnutia spojovacieho materiálu axiálnou silou, pričom táto sila neprekročí napríklad hodnotu 60% medze klzu daného spojovacieho materiálu. Tým je zabezpečené, že svorníky a spoj je pružný aj po opakovaných predpínaniach, spojovací materiál nie je potrebné meniť a spoj je utiahnutý s najvyššou možnou presnosťou.


Prepínaním je možné v praxi dosiahnuť utiahnutie skrutiek, svorníkov alebo spojov takmer podľa konštrukčných alebo výpočtových podmienok.

Najčastejšie sa používajú hydraulické predpínacie systémy, ale veľmi presné sú aj mechanické predpínače, prípadne predpínacie podložky.
Dopytový formulár