Simalube automatické maznice

Automatické dávkovače maziva simalube nahrádzajú ručný nákladný spôsob mazania. Inštalácia maznice je veľmi jednoduchá a rýchla. Efektom aplikácie takéhoto dávkovania maziva nie je len úspora času, ale aj zamedzenie predávkovania mazivom, alebo nedostatočného mazania.  Celkové náklady takéhoto spôsobu mazania je možné znížiť až o 30%. 


Maznica simalube funguje aj pod vodnou hladinou. Maximálna doba dávkovania jednej maznice je až 12 mesiacov a činnosť maznice môže byť kedykoľvek pozastavená a znovu aktivovaná. Zostávajúce množstvo maziva môže byť sledované pomocou kontrolného okienka. Maznica simalube je ideálny prostriedok pre aplikáciu v ťažko dostupných, nebezpečných alebo ľahko prehliadnuteľných miestach. Maznica poskytuje dodávku maziva spoľahlivo a automaticky 24 hodín denne až po dobu jedného roku. Poškodenia vzniknuté nedostatočným alebo nadmerným mazaním vedú k drahým opravám zariadenia, ale môžu byť minimalizované použitím simalube. Tieto maznice sa dodávajú v 5 veľkostiach od 15, 30, 60, 125 a 250 ml.


Technické riešenia prostredníctvom mazníc simalube poskytujú niekoľko dôležitých výhod:

Spoľahlivosť
- Mazacie miesta sú zásobované mazivom kontinuálne
- Žiadne nemazané miesta
- Jednoduchá kontrola dávkovania maziva vďaka transparentnej nádobke dávkovača

Neškodia životnému prostrediu
- simalube je možné dodatočne plniť mazivom až trikrát
- Jednoduchá likvidácia po skončení životnosti
- simalube dávkovače maziva neobsahujú žiadne jedovaté látky

Flexibilita
- Maznice simalube sú k dispozícii až v 5 veľkostiach: 15, 30, 60, 125 a 250 ml
- Čas dávkovania od 1 po 12 mesiacov užívateľom nastaviteľná
- Nastavená doba dávkovania sa môže kedykoľvek zmeniť
- simalube dávkovače je možné dodať aj bez náplne alebo s štandardnou náplňou maziva

Neobmedzené možnosti nasadenia
- Použitie v stiesnených a ťažko prístupných miestach
- V ľubovoľnej polohe a takisto pod vodou pre teplotu okolia od -20°C do +55°C
- Rozmanité možnosti zabudovania vďaka širokému príslušenstvu
- V štandardnom sortimente príslušenstva sú moderné a overené vysokovýkonné mazivá pre rôzne aplikácie

Široká škála príslušenstvaDopytový formulár