Simalube automatické maznice

Automatické dávkovače maziva simalube nahrádzajú ručný nákladný spôsob mazania. Inštalácia maznice je veľmi jednoduchá a rýchla. Efektom aplikácie takéhoto dávkovania maziva nie je len úspora času, ale aj zamedzenie predávkovania mazivom, alebo nedostatočného mazania.

Maznice simalube sú dostupné v širokej ponuke štandardných mazacích tukov a olejov. Podľa potreby môžu byť použité aj špeciálne mazacie tuky a plnené do prázdnych originálnych simalube mazníc.
Flexibilné dávkovanie maziva poskytuje presnú kontrolu aplikovaného množstva maziva. Dávkovanie maziva sa nastavuje prostredníctvom skrutkovača, a to pootočením "šípky" na číselníku vyvíjača plynu, kde nastavíme rozsah dávkovania v mesiacoch.


Maznica simalube je univerzálna vďaka širokému spektru príslušenstva, ktoré umožňuje dopojenie dávkovača v ľubovoľnú aplikáciu. Násobič tlaku simalube IMPULSE connect s pripojením cez Bluetooth zo smart mobilnými telefónmi umožňuje s aplikáciou «simatec world of maintenance» rozširenie o ďalšie fukcionality.
Technické riešenia prostredníctvom mazníc simalube a ich príslušenstva poskytuje niekoľko dôležitých výhod ako:
- Spoľahlivosť
- Neškodia životnému prostrediu
- Flexibilita
- Neobmedzené možnosti nasadenia

Dopytový formulár