Zubové spojky

Spojky GEAR - Flex typ RDG sú zubové spojky určené pre prenos veľkých krútiacich momentov. Tieto zubové spojky sú schopné preniesť aj istú uhlovú alebo paralelnú nesúosovosť, prípadne ich kombináciu. V istej miere sú odolné aj hádzaniu konca hriadeľa bez toho, aby zaťažovali axiálnymi silami ložiská spojovacích hriadeľov. Tieto spojky sa používajú na ventilátoroch, mostových žeriavoch, papierenských pohonoch, veľkých čerpadlách, pohonoch valcovacích stolíc, cementárni, atď. V konštrukcii je použitý štandardný spojovací materiál, nie sú potrebné špeciálne kľúče, atď., čo je u priemyselných aplikácií výhodou.
V prípade špeciálnych požiadaviek navrhneme spojku na mieru (napr. s medzikusom, alebo s brzdovým bubnom, so strižným kolíkom a pod.).
Dopytový formulár