Obmedzovače krútiaceho momentu RFA

Obmedzovač krútiaceho momentu RFA pracuje ako mechanické bezpečnostné zariadenia pre stroje a zariadenia. Pri prekročení nastaveného vypínacieho výkonového bodu je strana pohonu izolovaná od strany zaťaženia a motor môže pokračovať v chode naprázdno, pretože na výstupnej strane je blokované preťaženie, ktoré ho nepoškodí ani neopotrebuje.
Torque Limiter RFA poskytuje rýchle odpojenie hnacích prvkov pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho momentu. Potom pracuje ako voľnobežka.
Opätovné zapojenie do činnosti pri preťažení je možné reverzáciou rotácie, ktorá závisí od veľkosti spojky a pohonu. Obmedzovač krútiaceho momentu RFA možno s výhodou použiť napr. pri ochrane dopravníkov pred preťažením.
Dopytový formulár