Uhlové momentové kľúče

Momentové kľúče s uhlovým uťahovaním a funkciami nastavenia uhla pre použitie vo výrobe. K dispozícii sú aj verzie vybavené technológiou Bluetooth®.
Uplatniteľné na uťahované skrutky s uhlovým uťahovaním v malosériovej výrobe pre údržbu a servis alebo ako náhrada za uhlové uťahovacie matice.
Určené na postupné uhlové utiahnutie. U digitálnych modelov je zahrnutý softvér na správu údajov prostredníctvom počítača. Keď utiahnutie prejde po utiahnutom krútiacom momente, hodnoty na displeji sa prepnú na hodnoty uhla. Po dosiahnutí nastaveného uhla bzučiak zhasne a rozsvieti sa LED, ktorá signalizuje dokončenie.
V súlade s kalibračnými postupmi normy ISO 6789 Typ I trieda C.


Katalóg momentových kľúčov
Dopytový formulár