Momentové kľúče s výstupom koncového snímača a korekciou chýb

Nastaviteľné momentové kľúče s výstupom koncového spínača. Dostupné v širokej škále modelov. Po dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu momentový kľúč „zacvakne“, aby sa dotiahlo úplne, zatiaľ čo koncový spínač súčasne vyšle kontaktný signál.
Koncový spínač je možné pripojiť ku kontrole počtu cez modul alebo k PLC, aby sa ľahko vytvoril sprísnený systém riadenia počtu. Tieto údaje sú v súlade s kalibračnými postupmi ISO 6789 typu II triedy A.
Katalóg momentových kľúčov
Dopytový formulár