Hydraulické momentové kľúče kazetové STEALTH

Náradie STEALTH ponúka najlepšie vlastnosti zo všetkých podobných hydraulických momentových kľúčov v priemysle. Jeho tenká konštrukcia umožňuje použitie tam, kde nie je možné použiť iné náradie. Je to náradie do malých priestorov. Konštrukcia dvojitého piesta  dáva veľkú silu a rýchlosť. Náradím STEALTH je možné pracovať so všetkými technológiami HYTORC, teda aj s podložkami a predpínacími maticami HYTORC.Obsluha Hands-Free
Pre dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti pri priemyselnom uťahovaní, HYTORC odporúča hands-free obsluhu. Pre náradie STEALTH sa dodáva Lock-On adaptér, ktorý upevní náradie na uťahovanú skrutku a toto sa následne obsluhuje na diaľku - hands free. Môže sa používať s alebo bez podložiek HYTORC.

Sila dvoch piestov
Pomocou patentovanej konštrukcie pohonu dvoch piestov dosahuje náradie Stealth najvyššiu rýchlosť uťahovania zo všetkých náradí do malých priestorov, ktoré sú dostupné na trhu.

Tenká konštrukcia
Náradie Stealth je prvé priemyselné náradie na trhu ktoré bolo vyvinuté pre  prácu v úzkych a stiesnených priestoroch.
Dopytový formulár