Hydraulické momentové kľúče Edge so štvorhranom

Pre štandardné použitie v údržbe. Tam, kde sa požadujú vysoké uťahovacie momenty, presnosť a denné používanie. Náradie EDGE je ťažný kôň od HYTORCu. Využíva technológiu troch pohyblivých prvkov, ktorú HYTORC vyvinul pred viac ako 30 rokmi a dnes ju využíva väčšina hydraulických momentových kľúčov na sveteJednoduchá obsluha
Konštrukcia troch pohyblivých prvkov v náradí EDGE minimalizuje počet porúch a opráv. Prevádzkové náklady tohoto náradia sú minimálne.

Viacosové otočné pripojenie
Viacosové otočné pripojenie - hydraulický konektor, sa používa na všetkých hydraulických momentových kľúčoch HYTORC (okrem náradia ICE). Ponúka to ideálne možnosti flexibility, bezpečnosti a nastavenia polohy náradia.

Otočný výstup
Pre dosiahnutie rýchlej zmeny smeru otáčania - uťahovania, náradie EDGE poskytuje možnosť otočenia výstupného hriadeľa so štvorhranom.
Dopytový formulár