Ustavovanie hriadeľov, meranie súosovosti

Každé zariadenie na prenos krútiaceho momentu si vyžaduje správne ustavenie hriadeľov.
Cieľom je zníženie vibrácií a dosiahnutie čo najvyššej spoľahlivosti stroja a jeho komponentov. Presnosť ustavenia je zväčša daná typom použitých spojok.
Naša firma ponúka komletný ustavovací servis, prípadne dodanie novej spojky, náradie a ustavovacie podložky.

Ustavenie znamená, že hriadele hnaného aj poháňaného stroja budú voči sebe v správnej polohe a v povolených toleranciách týkajúcich sa osovej aj uhlovej súosovosti.Pre vypodloženie pätky elektromotora máme v sortimente aj ustavovacie podložky. K dispozícii sú balenia po 10ks z jednotlivých hrúbok alebo celé sady ustavovacích podložiek.

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie