Tesnostné a pevnostné skúšky armatúr

Tesnostné a pevnostné skúšky armatúr sú vykonávané prestredníctvom našej mobilnej tlakovej stolice. Prenosná testovacia jednotka na slúži predovšetkým na testovanie uzatváracích a poistných ventilov.
- Ventily sú upnuté prostredníctvom upínacích konzól, ventily so závitovým pripojením sú upnuté pomocou adaptéra
- Na testovanie telesa ventilu je potrebné uzavrieť vývod obrubou alebo cez špeciálne rýchloupínacie a tesniace nástroje

Mechanický upínací systém s upínacou silou: 10 ton
Pracovný rozsah: 1/4 " - 8"
Rozsah tlaku: 0 - 240 bar (0 - 3480 psi)