Indukčné ohrievače simatherm

Simatherm - perfektné riešenia pre šetrnú a rýchlu montáž valivých ložísk.
Ohrievacie zariadenia simatherm možno použiť na efektívne ohrievanie valivých ložísk a iných kovových dielov v tvare prstenca. Umožňujú rýchlu a čistú montáž a nahrádzajú konvenčné spôsoby ohrevu, ako sú platne, horúce olejové kúpele, otvorený oheň a pece. Počas procesu ohrevu sa ohrieva iba obrobok, ale zariadenie zostáva studené. Indukčné vykurovacie zariadenia simatherm sa používajú pre obrobky s hmotnosťou do 300 kg.
Najnovšia generácia indukčného ohrievača IH 45 ponúka možnosť dvojsenzorového ohrevu pre vonkajší aj vnútorný krúžok, ako aj možnosť prepojenia indukčného ohrievača so smartfónom a exportu dát s procesu ohrevu.


Funkcia indukčného ohrievača vychádza z princípu elektrického transformátora. Indukčnou cievkou je v ložisku naindukovaný vysoký prúd a nízke elektrické napätie. Následkom toho do niekoľkých minút značne narastie teplota ložiska. Teplo je indukované iba v ohrievanom ložisku, pričom teplota samotného ohrievača ostáva rovnaká ako okolitá teplota a ohrievača sa je možné dotknúť bez nebezpečenstva.

Indukčné ohrievanie je veľmi účinné, pretože ložisko je vyhrievané priamo indukčným tokom. Nekovové časti, ako tesnenia a mazivo nie sú ohrievané indukčným tokom. Výhodou je, že ložisko môže byt namazané pred ohrevom a montážou. Pretože počas indukčného ohrevu sa ložisko zmagnetizuje, indukčný ohrievač simatherm je vybavený demagnetizátorom. Demagnetizátor zabráni aby ložisko priťahovalo malé kovové čiastočky, ktoré by mohli spôsobiť dlhodobé poškodenie ložiska a tým skrátenie jeho životnosti.


Produkty

Indukčný ohrievač simatherm Volcano

Indukčný ohrievač simatherm Volcano

Patentovaná technológia tohto indukčného ohrievača umožňuje výkonný ohrev s nízkymi zástavbovými rozmermi.
Môžete ho využiť na ohrev ložísk s vnútorným priemerom od 20 mm, až po ložiská s vonkajším priemerom 160 mm s hmotnosťou 10 kg. Pre ohrev postačuje umiestniť ložisko na kónickú ohrievaciu plochu.
Indukčný ohrievač simatherm IH 045

Indukčný ohrievač simatherm IH 045

IH 045 je vhodný na ohrev malých a stredne veľkých dielov do 45 kg. Vďaka externej indukčnej cievke pracuje jednotka mimoriadne efektívne. Výkon je možné v prípade potreby nastaviť v ôsmich stupňov.
Unikátne funkcionality
- Pripojiteľnosť k aplikácii «simatec World of Maintenance»
Indukčný ohrievač simatherm IH 070

Indukčný ohrievač simatherm IH 070

Indukčný ohrievač IH 070 je vel'mi dobrou voľbou pre ohrievanie malých a stredných ložísk s hmotnosťou až do 80 kg
- Je dostupný v dvoch napät'ových verziách: 230 V/50 Hz a 110 V/60 Hz obsahuje tri ramená
- Veľmi kompaktný dizajn, celková hmotnosť 35 kg vrátane troch ramien otočné rameno ako opcia
Indukčný ohrievač simatherm IH 090

Indukčný ohrievač simatherm IH 090

Je najlepšou voľbou pre ohrievanie malých a stredne veľkých ložísk s hmotnosťou až do 120 kg a pre nepretržitú prevádzku.
- Je dostupný v napäťových prevedeniach 400 V/50 Hz a 460 V/60 Hz
- Obsahuje tri ramená veľmi kompaktný dizajn, celková hmotnosť 35 kg vrátane troch ramien
Indukčný ohrievač simatherm IH 210

Indukčný ohrievač simatherm IH 210

Indukčný ohrievač IH 210 je výnimočným a výkonným indukčným ohrievačom vhodným pre diely do hmotnosti až 300 kg
- Je dostupný v napäťových prevedeniach 400 V/50 Hz a 460 V/60 Hz
- Posuvné rameno umožnuje ľahké umiestnenie a odobranie ložiska obsahuje dve ramená
- Veľmi kompaktný dizajn, celková hmotnosť 75 kg vrátane dvoch ramien
Indukčný ohrievač simatherm IH 240

Indukčný ohrievač simatherm IH 240

Indukčný ohrievač Simatherm IH 240 je navrhnutý pre nahrievanie veľkých ložísk až do hmotnosti 800 kg alebo veľkých kovových dielov s hmotnosťou až do 300 kg, (zavisí od ložiska a geometrie dielu a ich materiálu). Zariadenie je vybavené všetkými kontrolnými systémami ako je to u menších ohrievačov.
Ohrievacie platne HPS (malá) a HPL (vel'ká)

Ohrievacie platne HPS (malá) a HPL (vel'ká)

Elektrické ohrievacie platne HPS a HPL sú špeciálne vhodné pre ohrev malých ložísk alebo malých dielov. Teplota ohrevu je variabilná v rozsahu od 50°C až po 200 °C.
- Dostupné v napät'ových verziách 230 V/50 Hz a 110 V/60 H
- Teplota je nastavitel'ná v rozsahu od 50°C až po 200 °C


Dopytový formulár