Ohrievacie platne HPS (malá) a HPL (vel'ká)

Ohrievacie platne HPS (malá) a HPL (vel'ká)

Elektrické ohrievacie platne HPS a HPL sú špeciálne vhodné pre ohrev malých ložísk alebo malých dielov. Teplota ohrevu je variabilná v rozsahu od 50°C až po 200 °C.
- Dostupné v napät'ových verziách 230 V/50 Hz a 110 V/60 H
- Teplota je nastavitel'ná v rozsahu od 50°C až po 200 °C
- Ochranný kryt zabraňuje kontaminácii dielu počas nahrievania. Dodatočne sú diely ohriate rýchlejšie, ak je kryt uzavretý.
- Zobrazenie teploty
- Kontaktné plochy pre ohrev:
    380 x 180 mm HPS
    380 x 380 mm HPLDopytový formulár