Obrábanie prírub na pozíciiAk máte potrubia, prírubové spoje, deliace roviny, tesniace plochy a pod., ktoré nie je možné opraviť bez dlhodobej odstávky, alebo si vyžadujú veľkú investíciu, možno sa dá tento problém odstrániť priamo na mieste ich opracovaním. Riešenie prostredníctvom opracovania na mieste je rýchle a s výraznou úsporou nákladov.
Riešenie opracovaním je vhodné pre opravy prírubových spojov, tesniacich plôch, drážok RTJ tesnení atď. na ich pozícii.
V prípade záujmu analyzujeme možnosti a ponúkneme riešenie. Zariadenia sú rôzne, poháňané elektrinou alebo tlakovým vzduchom (ATEX). Opracovávať je možné prírubové spoje, príruby chladičov a výmenníkov, deliace roviny armatúr.
Dopytový formulár