03.07.2023

Simatherm IH 045 - nový, moderný indukčný ohrievač pre ohrievanie presných ložísk s pripojením k smart telefónom

Simatherm IH 045  - nový, moderný indukčný ohrievač pre ohrievanie presných ložísk s pripojením k smart telefónom

Indukčný ohrievač IH 045 - prvý indukčný ohrievač prepojiteľný s mobilnou aplikáciou a je vhodný na ohrev malých a stredne veľkých dielov do 45 kg.
Funkcia dvojsenzorového snímania teploty umožňuje meraním teploty dvomi senzormi šetrne vyrovnávať pri ohreve teplotu medzi vonkajším a vnútorným krúžkom presných ložísk. Indukčný ohrievač interne porovnáva teploty namerané z dvoch senzorov, "pribrzdí" ohrev a tak max. rozdiel teploty medzi vnútorným a vonkajším krúžkom ložiska Δt je 30°C.
Podrobnejšie informácie k ďalším indukčným ohrievačom
Podrobnejšie informácie k indukčnému ohrievaču IH45