25.06.2021

Simalube IMPULSE connect s možnosťou pripojenia k smartfónu cez Bluetooth®

Simalube IMPULSE connect s možnosťou pripojenia k smartfónu cez Bluetooth®

Simalube IMPULSE connect je najnovšia generácia zosilňovača tlaku z produktovej rady mazníc simalube. Osvedčené funkcie IMPULSE boli doplnené o možnosť pripojenia zariadenia k smartfónu cez Bluetooth®. V súvislosti s novo vyvinutou aplikáciou „simatec world of maintenance“ je možné zariadenia ľahko konfigurovať a následne monitorovať bez toho, aby museli byť priamo v mazacom bode.

Vďaka aplikácii „simatec world of maintenance“ bola vytvorená platforma pre ľahšiu a efektívnejšiu správu aktivít spojených s mazaním. Aplikácia ponúka používateľovi možnosť zaznamenávať mazacie body, nastavovať potrebné parametre mazania a kontrolovať alebo monitorovať všetky činnosti okolo mazania.

Podrobnejšie informácie k mazniciam simalube