Automatické jednobodové maznice simalube

Tieto jednobodové maznice zabezpečujú nepretržité jednobodové dávkovanie maziva do rôznych mazacích miest. Automatické dávkovače maziva simalube nahrádzajú ručný nákladný spôsob mazania. Maximálna doba dávkovania jednej maznice je jeden rok. Efektom aplikácie takéhoto dávkovania maziva nie je len úspora času ale aj zamedzenie predávkovania alebo nedostatočného mazania. Celkové náklady takéhoto spôsobu mazania je možné znížiť až o 30%. Tieto maznice sa dodávajú dodaniu v 5 veľkostiach a poskytujú niekoľko dôležitých výhod:

Obrázok č.1


Spoľahlivosť
- Mazacie miesta sú zásobované mazivom kontinuálne
- Žiadne nemazané miesta
- Jednoduchá kontrola dávkovania maziva vďaka transparentnej nádobke dávkovača

Neškodia životnému prostrediu
- simalube je možné dodatočne plniť mazivom až trikrát
- Jednoduchá likvidácia po skončení životnosti
- simalube dávkovače maziva neobsahujú žiadne jedovaté látky

Flexibilita
- simalube sú k dispozícii v 5 veľkostiach: 15, 30, 60, 125 a 250 ml
- Čas dávkovania od 1 po 12 mesiacov užívateľom nastaviteľná
- Nastavená doba dávkovania sa môže kedykoľvek zmeniť
- simalube dávkovače sa dodávajú bez náplne alebo s náplňou maziva

Neobmedzené možnosti nasadenia
- Použitie v stiesnených a ťažko prístupných miestach
- V ľubovoľnej polohe a takisto pod vodou
- Pre teplotu okolia od -20°C do +55°C
- Rozmanité možnosti zabudovania vďaka širokému príslušenstvu
- V štandardnom sortimente príslušenstva sú moderné a overené vysokovýkonné mazivá pre rôzne aplikácie


Produkty

Jednobodové maznice -15, 30, 60, 125 a 250 ml

Jednobodové maznice -15, 30, 60, 125 a 250 ml

Automatický jednobodový dávkovač s dlhodobým dávkovaním pre tuky a oleje
- Pohon – suchý článok vyvíjajúci hnací plyn na báze vody
- Pracovný tlak Max. 5 bar
- Nastavenie: 1–12 mesiacov (pre bežné podmienky nasadenia)
- Teplotný rozsah od -20°C do +55°C teploty okolia (Konzistencia maziva sa mení teplotou)
simalube multipoint

simalube multipoint

Multipoint znamená, že sa jedná o viacbodový dávkovač, čo umožňuje dodávať mazivo do piatich miest rovnomerne a súčasne po dobu 1 roka a to rovnakým spôsobom ako iné simalube dávkovače. Systém rýchleho napojenia na dávkovaciu vsuvku umožňuje maznicu jednoducho a rýchlo vymeniť pri jej vyprázdnení.

simalube IMPULSE

simalube IMPULSE

simalube IMPULSE umožňuje spoľahlivé mazanie pri vysokom odpore (protitlaku) vplyvom dĺžkových strát vedenia. V súčinnosti s automatickým dávkovačom simalube dopravuje tento násobič tlaku tuky a oleje do tlaku 10 bar s dávkou 0,5 ml na jeden impulz do požadovaného miesta mazania. Nasadením simalube IMPULSE + dávkovača simalube zväčšíme vzdialenosť mazacieho bodu a takouto kombináciou môže byť maznica až v 4 metrovej vzdialenosti od nebezpečného alebo horúceho miesta.Dopytový formulár