12.09.2023

Profesionálne ustavenie hriadeľov na pozícii vo vašej prevádzke

Profesionálne ustavenie hriadeľov na pozícii vo vašej prevádzke

Našim zákazníkom poskytujeme v našom širokom sortimente služieb možnosť ustavenia hriadeľov. Ustavovanie hriadeľov sa zvyčajne vykonáva pri inštalácii novej spojky, resp. inom servisnom úkone na čerpadle, keď je potrebné hriadele nanovo ustaviť.

Podrobnejšie informácie k ustavovaniu hriadeľov
Ďalšie služby ktoré poskytujeme
Kontaktujte nás pre ďalšie informácie