29.10.2021

Organizujeme školenia STN EN 1591-4 Flange Management

Organizujeme školenia STN EN 1591-4  Flange Management

Organizujeme školenia STN EN 1591-4 Flange Management
Príruby a ich spoje - časť 4: Kvalifikácia personálu spôsobilého pre montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov.

Víziou tohto školenia je naučit absolventov základné návyky a správne postupy pri montáži prírubových spojov v tlakových systémoch - prakticky ich naučit ako rozoberať, kontrolovať a montovať prírubový spoj. Absolventi by mali vedieť ako spoj pripraviť, vybrať vhodné tesniace materiály a spoj poskladať a správne utiahnuť.

Cieľ vzdelávania:
- Porozumenie terminológii;
- Výber vhodného tesniaceho materiálu
- Výber vhodného spojovacieho materiálu;
- Výber vhodných mazív a antizáderových pást
- Správna montáž prírubového spoja
- Uťahovanie na moment a predpínanie
- Dodržiavanie pravidiel HSE
- Odovzdávanie diela po oprave
- Flange protokoly
- Zdieľaj svoje vedomosti s kolegami

Podrobnejšie informácie k školeniu STN EN 1591-4 Flange Management
Informácie k ďalším školeniam, ktoré organizujeme
Kontaktujte nás pre ďalšie informácie