Certifikované školenia STN EN 1591-4 Flange Management

Certifikované školenia STN EN 1591-4 Flange Management

Ponúkame kompletnủ škálu certifikovaných školení zameraných na uťahovanie prírubových spojov a flange management podľa platných nariadení a noriem. Najfrekventovanejšie školenie je - Príruby a ich spoje:
Časť 4: Kvalifikácia personálu spôsobilého pre montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov.

Naši inštruktori majú dlhoročné teoretické aj praktické skúsenosti s riešeniami spoľahlivosti prírubových spojov / flange managementu.
Naše akreditované školenie je určené pre pracovníkov pracujúcich vo výrobe a v údržbe, ktorí pri svojej práci potrebujú vedomosti o prevádzkovaní a údržbe prírubových spojov. Skolenie má teoretickú aj praktickú čast a pozostáva zo všetkých oblastí, ktoré popisuje norma STN EN 1591-4.

Víziou tohto školenia je naučit absolventov základné návyky a správne postupy pri montáži prírubových spojov v tlakových systémoch - prakticky ich naučit ako rozoberať, kontrolovať a montovať prírubový spoj. Absolventi by mali vedieť ako spoj pripraviť, vybrať vhodné tesniace materiály a spoj poskladať a správne utiahnuť.

Cieľ vzdelávania:
- Porozumenie terminológii;
- Výber vhodného tesniaceho materiálu
- Výber vhodného spojovacieho materiálu;
- Výber vhodných mazív a antizáderových pást
- Správna montáž prírubového spoja
- Uťahovanie na moment a predpínanie
- Dodržiavanie pravidiel HSE
- Odovzdávanie diela po oprave
- Flange protokoly
- Zdieľaj svoje vedomosti s kolegami

Kontaktujte nás pre podrobnejšie informácie