17.08.2023

Vysokotonážne zdvíhanie strojných zariadení, projekty na zákazku. Zdvíhanie bucharu s hmotnosťou 1000 ton

Vysokotonážne zdvíhanie strojných zariadení, projekty na zákazku. Zdvíhanie bucharu s hmotnosťou 1000 ton

V tomto mesiaci sme realizovali zdvih/spustenie strojného zariadenia - bucharu so základom s vysokou hmotnosťou (celková hmotnosť bremena sa pohybovala okolo 1000 ton, rozmer základu 10x10m). Dôvodom tejto operácie bola výmena poškodených tlmiacich pružinových elementov pod 10m hrubým základom. Po zdvihu bolo potrebné pod základom uvoľniť tieto pružinové elementy.

Zdvih/spustenie prebiehalo synchrónne s možnosťou samostatného ovládania každého hydraulického valca, resp. s možnosťou ovládania jednotlivých častí zostavy hydraulických valcov, podľa potreby. Práce pri zdvíhaní trvali jeden deň a po niekoľko dňovej údržbe zariadenia a všetkých tlmiacich elementov, spustenie trvalo tiež jeden deň. Obe činnosti prebehli bez komplikácií a zákazník vyjadril spokojnosť.

Kontaktujte nás pre vysokotonážne zdvihy vašich zariadení