19.05.2021

Technológie spojené s uťahovaním a predpínaním

Technológie spojené s uťahovaním a predpínaním

Kompletná ponuka technológií a služieb spojených s predpínaním a uťahovaním
- Momentové kľúče – všetky druhy
- Momentové kľúče na mieru
- Inžiniering a výpočty
- Príslušenstvo a uťahovanie
- Predpínače a príslušenstvo
- Hydraulické čerpadlá
- Opravy a kalibrácie
- Prenájom momentových kľúčov
- Školenia podľa ISO EM 1591-4
- Výkon práce na zákazku
- Vystavovanie protokolov

Podrobnejšie informácie k momentovým kľúčom