23.12.2022

Montážna sada simatool FT 33 pre precíznu montáž ložísk

Montážna sada simatool FT 33 pre precíznu montáž ložísk

Nesprávna montáž, ale najmä nesprávne vynaložené montážne sily, sú zodpovedné za cca. 16 % všetkých predčasných porúch ložísk. Montážna sada náradia FT 33 je náradie na osádzanie valivých ložísk. simatool FT 33 zaručuje rýchlu, presnú montáž ložísk s priemerom otvoru od 10 do 50 mm. Správna kombinácia nárazového krúžku a nárazového puzdra zabezpečuje, že montážne sily sa nikdy neprenášajú cez valivé prvky ložiska.

Podrobnejšie informácie o ďalšom montážnom náradí