02.03.2023

Hydraulické strihače matíc

Hydraulické strihače matíc

Primrznuté alebo skorodované matice sa často ťažko demontujú. Síce je možné na uvoľnenie použiť povoľovacie nástroje, to však všeobecne vyžaduje väčšie a robustnejšie nástroje a viac času.

Použitie rezacích horákov, kladív a sekáčov môže často viesť k poškodeniu spoja a vyžaduje si oveľa dlhšiu prípravu a taktiež môže predstavovať aj bezpečnostné riziko.

Najbezpečnejším spôsobom delenia matíc je použitie hydraulických strihačov matíc. Vyžaduje menej času a predchádza poškodeniam dielov spoja. Konštrukcia hlavice opatrenej odolnými sekáčikmi, umožňuje delenie matíc pre široký rozsah aplikácií.

Podrobnejšie infomácie