23.07.2021

Certifikované školenia STN 1591-4

Certifikované školenia STN 1591-4

Ponúkame kompletnủ škálu certifikovaných školení zameraných na uťahovanie prírubových spojov a flange management podľa platných nariadení a noriem.
Naši inštruktori majú dlhoročné teoretické aj praktické skúsenosti s riešeniami spoľahlivosti prírubových spojov / flange managementu.

Naše akreditované školenie je určené pre pracovníkov pracujúcich vo výrobe a v údržbe, ktorí pri svojej práci potrebujú vedomosti o prevádzkovaní a údržbe prírubových spojov. Skolenie má teoretickú aj praktickú čast a pozostáva zo všetkých oblastí, ktoré popisuje norma STN EN 1591-4. Firma Ikema má výhradné zastúpenie firiem firiem ponúkajúcich profesionálne náradie, zamerané na kvalitu práce, ale najmä na zvyšovanie bezpečnosti práce a ochranu životného prostredia.
- STN EN 1591-4 aj API* školiace kurzy (*American Petroleum Institute)
- Odborné školenia, semináre a výukové programy v súlade s požiadavkami technických norien a bezpečnostno-technickej legislatívy SR
Podrobnejšie info