06.05.2022

125ml maznice simalube pre drevársky priemysel

125ml maznice simalube pre drevársky priemysel

simalube je mimoriadne spoľahlivý a flexibilný systém, ktorý zabezpečuje vysoký a spoľahlivý výkon zariadení. V drevospracujúcich podnikoch sa často vyskytuje obrovské množstvo nečistôt a prachu, ktoré spôsobujú trvalé usadzovanie nečistôt na guľôčkovom ložisku. To môže ložisko veľmi rýchlo poškodiť a výrazne znížiť výkon zariadenia. Z tohto dôvodu je obzvlášť dôležité premazávať ložiská spoľahlivým a presným spôsobom.

Automatická maznica simalube zaisťuje, že sa na miesto mazania aplikuje presné množstvo maziva alebo oleja, čím sa zabráni nadmernému alebo nedostatočnému mazaniu. Vďaka hermeticky uzavretému systému maznice simalube sa tiež zabráni prenikaniu nečistôt do valivých ložísk, čím sa zabráni predčasnému poškodeniu ložísk. Značnú úsporu nákladov takisto zabezpečí eliminácia prestojov a nadbytočnej údržby.

Podrobnejšie informácie o mazniciach simalube