simalube IMPULSE násobič tlakusimalube IMPULSE umožňuje spoľahlivé mazanie pri vysokom odpore (protitlaku) vplyvom dĺžkových strát vedenia. V súčinnosti s automatickým dávkovačom simalube dopravuje tento násobič tlaku tuky a oleje do tlaku 10 bar s dávkou 0,5 ml na jeden impulz do požadovaného miesta mazania. Nasadením simalube IMPULSE + dávkovača simalube zväčšíme vzdialenosť mazacieho bodu a takouto kombináciou môže byť maznica až v 4 metrovej vzdialenosti od nebezpečného alebo horúceho miesta.

LED displej inteligentného násobiča tlaku informuje priebežne o prevádzkovom stave a prerušovane svieti zelenou farbou ak ide o bezporuchovú činnosť.  Modulárny systém je plne kompatibilný so simalube dávkovačmi 60, 125 a 250 ml. Pracuje v rôznych pracovných polohách ako aj pod vodou. Pohon je Elektromechanicky a napájanie je pomocou bloku batérií.

Najnovšia generácia verzie IMPULSE umožňuje spárovanie s mobilným telefónom prostredníctvom Bluetooth. Nižšie nájdete demo video.
Dopytový formulár