IKEMA, spol. s r.o.

Ikema

..aj pre Vás máme riešenie
 

V segmente techniky pre priemyselné armatúry a potrubné trasy Vám IKEMA spol. s.r.o. ponúka kompletné riešenia pri ich kompletizácii, údržbe i demontáži.
EQALIZÉR International. Produkty tejto firmy sa vyznačujú veľmi efektívnym riešením pre ustavenie prírub, odtiahnutie, roztiahnutie a dvíhanie prírubových spojov potrubí.
Spoločnosti UNIGRIND a TRI TOOL INC. sú zárukou kvalitného, dostupného a inovovaného systémového riešenia pri údržbe a oprave priemyselných armatúr.
Zabrusovacie nástroje na sedlá ventilov a tesniace plochy poistných ventilov. Mobilné sústruhy, lapovacie zariadenia, ... .
Zariadenia na drobné opravy, pravidelnú údržbu i generálne opravy priemyselných armatúr a potrubných trás.

Formou predaja, prenájmu alebo asistenčných služieb

ponúkame rozsiahly program špecializovaného náradia pre najrôznorodejšie bežné aplikácie ako aj pre zvláštne účely.
Ak potrebujete vhodné náradie za účelom dvíhania, uťahovania, strihania, dierovania, ohýbania alebo rozpierania, môžete sa spoľahnúť, že aj pre Vás máme riešenie vhodné pre bezpečnú a efektívnu prácu s rozsiahlym zaškolením pracovníkov.