IKEMA, spol. s r.o.

Ikema

..aj pre Vás máme riešenie
 

STN EN 1591-4

Kvalifikácia odbornej spôsobilosti pracovníkov k montáži skrutkových spojov tlakových zariadení v kritických aplikáciách.

Na základe dlhoročných praktických skúseností a teoretických znalosí nadobudnutých pri uťahovaní skrutkových spojov naša spoločnosť v spolupráci s akreditovaným certifikačným orgánom osôb TSÚ Piešťany, š.p. CERTICOS vykonáva formou školenia kvalifikáciu personálu spĺňajúcu  STN EN 1591-1 a 4.

Vzor Certifikátu

Odborné školenia, semináre a výukové programy.
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt

Formou predaja, prenájmu alebo asistenčných služieb

ponúkame rozsiahly program špecializovaného náradia pre najrôznorodejšie bežné aplikácie ako aj pre zvláštne účely.
Ak potrebujete vhodné náradie za účelom dvíhania, uťahovania, strihania, dierovania, ohýbania alebo rozpierania, môžete sa spoľahnúť, že aj pre Vás máme riešenie vhodné pre bezpečnú a efektívnu prácu s rozsiahlym zaškolením pracovníkov.