IKEMA, spol. s r.o.

Ikema

..aj pre Vás máme riešenie
 
Neiskrivé a nemagnetické náradie z belýriového bronzu sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a pevnosťou. Zariadenie zaručuje bezpečnú prácu vo výbušnom prostredí (zóna 0,1,2 a V1,V2,V3). Prehlásenie o zhode je odvodené od certifikátu štátnej skúšobne SKTC – 101.

Formou predaja, prenájmu alebo asistenčných služieb

ponúkame rozsiahly program špecializovaného náradia pre najrôznorodejšie bežné aplikácie ako aj pre zvláštne účely.
Ak potrebujete vhodné náradie za účelom dvíhania, uťahovania, strihania, dierovania, ohýbania alebo rozpierania, môžete sa spoľahnúť, že aj pre Vás máme riešenie vhodné pre bezpečnú a efektívnu prácu s rozsiahlym zaškolením pracovníkov.